BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

by Zulkarnain Bandjar

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

 

Ber-awal Manusia itu ditajallikan dari Adam a.s dengan empat anasir yaitu :

–          Di

–          Waddi

–          Mani

–          Manikam

Dalam proses mentajalikan Jasad manusia yang menanggung Rahasia Allah s.w.t. semua-nya terkandung di dalam kalimat :

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  Adalah : membicarakan segala aspek kejadian JASAD manusia, kaitannya dengan ZATULHAQ.

Ber-awal   BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM mengandung 20 Huruf termasuk satu huruf gaib yaitu huruf ALIF yang ada pada awal BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, maka disini boleh-lah ditulis :

Hal ini membawa arti kepada sifat Dua Puluh-Nya Allah s.w.t.

PENJABARAN HURUF YANG ADA PADA KATA BISMILLAH

 

–          Huruf ALIF BATIN yang ada pada permulaan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM itu menyatakan Hakekat daripada Rahasia Allah yang ditajalikan dari Alam Gaibul Gaib.

–          Huruf BA pada BISMILLAH itu adalah hakekat dari Mani yang mengandungi Rahasia Allah.

–          Huruf SYIN pada BISMILLAH itu adalah Hakekat Sperma pada mani yang mengandung diri Rahasia Allah.

–          Huruf MIM pada BISMILLAH itu mengisyaratkan pada Af’al Mani (sperma).

–          Huruf ALIF pada BISMILLAH itu adalah hakekat saluran Mani melalui batang kemaluan lelaki.

–          Huruf LAM LAM pada BISMILLAH itu mengisyaratkan kepada bekas Mani.

–          Huruf HA pada BISMILLAH itu adalah hakekat kemaluan Perempuan.

                                                                                                                                                                                                      Zulkarnain Bandjar

Iklan