BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (3)

by Zulkarnain Bandjar

 

AWAS !!  Jalan sangat Licin ….

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (3)

 

Adapun Hakekat          BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM itu adalah Makrifat-nya antara kemaluan lelaki dan perempuan yang menjadi penyampai Rahasia Allah untuk ditanggung oleh umat manusia..

 

Penyampai-an atau pemindahan diri Rahasia Allah ke Hakekat manusia itu dibuat melalui Proses Persetubuhan (sex) antara lelaki dan perempuan..

 

Ber-awal Hakekat Titik pada huruf BA itu adalah Hakekat Ulat Mani (sperma) yang mengandung Diri Rahasia Allah s.w.t dan huruf HA itu adalah Hakekat kemaluan perempuan (Burit).

 

Adapun huruf ALIF yang ada pada permulaan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM itu adalah letaknya pada martabat ZAT semata – mata yaitu pada LATA’YAN,

 

Huruf BA itu adalah letaknya martabat SIFAT yaitu martabat LATA’YAN AWAL atau dinamakan juga martabat  Noktah Awal,

 

Dan huruf SYIN itu adalah letaknya pada martabat ASMA yaitu pada martabat LATA’YAN TANI  atau martabat Noktah Dua.

 

Sedangkan huruf MIM itu letaknya pada martabat AFF’AL yaitu pada martaba ALIF yaitu martabat INSANUL KAMIL atau martabat Hakekat sebenar-nya MANUSIA..

 

Selanjutnya  “ALLAH” adalah hakekat kandungan yaitu Diri Rahasia yang lengkap pada martabat KAMIL MULKAMIL maka terkandung-lah ia-nya akan ZAT, SIFAT, ASMA dan AFF’AL.

 

  (ZATUL-HAQ, SIFATUL-HAQ, ASMAUL-HAQ DAN AFFALUL-HAQ)

 

 

Zulkarnain Bandjar

Iklan