Tajjali = Turun = Kelahiran

by Zulkarnain Bandjar

KEJADIAN INSAN DALAM KANDUNGAN IBU

.

Berawal Nuqthah = satu titik = Alif  awal

1. Berjumpanya Dzurriyyah bapak dengan Dzurriyyah ibu menjadi “Nuqthan” dua titik/dua Alif, itulah Ruh Ruhani bertemu dengan Ruh Jasmani bertetes di Rahim suci.

.

Firman Allah :

“Wabada akhlaqa insani mintiin” (Al-Sajadah : 7)

Artinya : Dan Allah telah memulai penciptaan manusia dari tanah.

.

2. Ketika  40 Hari dalam kandungan namanya Nuthfah maka telah dapat bergetar, dan ketambahan Rupa  dari  Saidina Muhammad saw.

.

3. Pada usia 2 bulan telah ketambahan warna dari Saidina Muhammad saw, maka telah dapat berdenyut.

.

4. Manakala usia 80 hari dinamakan dia Alaqah.

.

5. Manakala usia 90 hari di namakan dia Mudhghah telah ketambahan Kulit dari Saidina Muhammad, maka telah dapat bergerak.

.

6. Pada usia 4 bulan dinamakan dia Hayyun dan telah ketambahan Otak dari Saidina Muhammad.

.

7. Pada usia 5 bulan telah ketambahan Urat, maka didalam bumi suci telah mendapat lembab saja,

.

8. Pada usia 6 bulan telah ketambahan Tulang dari Saidina Muhammad saw, maka di bumi suci dapat bulak balik, naik turun.

.

9. Pada usia 7 bulan berada dibumi suci Rupa surat Muhammad ia surat Rahman maka ketambahan rambut, darah, daging.

.

10. Pada usia 8 bulan dinamakan dia janin maka telah dikenakan pada kandungannya saudara empat kelima pancer yaitu  Khawasil Khamsah.

    1. Air Tuban, Maqom Saidina Jibril as, Tempatnya di Kulit, Sifat kasihan.

    2. Bungkus,  Maqom Saidina Mikail as, Tempat di Tulang Sifat kekuatan.

    3. Ari-ari, Maqom Saidina Israfil as, Tempatnya di  Otak menjadi kemauan

    4. Tali Pengikat, Maqom Saidina Izrail as, Tempatnya di Daging menjadi daya penangkal maut.

.

11. Pada usia 9 bulan telah di beri Hakekat artinya gerak yakni pertemuan budi dengan akal menjadi kemauan/keinginan dan hidup, maka bernama Muhammad yakni wujud, ilmu, syuhud

.

.

TAHAPAN / MARTABAT:

.

1.      Martabat Pertama :

Ketika berada di bapak itu namanya “Nuqthah” yaitu : Maa-ul HayatiAir hidup” = Sifat Hayat, Maa-ul Hayat itu tempatnya didalam ‘Surga ketujuh’ berdekatan dengan Air Qashar.

2.      Martabat kedua :

Ketika jatuhnya Maa-ul Hayat masuk kedalam tubuh Bapak namanya “Dzurriyyah”

3.      Martabat ketiga :

Ketika jatuhnya “Dzurriyyah” masuk kedalam tulang sulbi namanya Mani yakni  Sifattullah = Sifat ma’ani terdiri dari :

.

1. Ilmu   

2. Hayat 

3. Qudrat

4. Iradat  

5. Sama’  

6. Bashar

7. Kalam 

.

Hendaklah dengan mengetahui hal ini maka ibu/bapak menjaga-nya dengan berkelakuan yang baik-baik.

4.      Martabat keempat :

Kemudian daripada itu maka turun Dia dari maqam “A’la” kepada maqam “Sulfa” itulah yang disebut “Assafi’iina” yaitu dari kandungan bapak turun ke kandungan ibu.

Ketika berjumpa antara mani bapak dan ibu, maka dinaikan Nuqthah (Maksudnya : Nuqthah itu bersama-sama menjadi satu titik inilah “Masrah” keduanya) = (Maksudnya lagi : bercampur mani bapak dengan mani ibu maka itu menjadi Dzurriyyah)

 

Adapun takkala Dzurriyyah itu masih belum tercampur kedudukannya bertingkat-tingkat :

 1. Daulatul Qadiim, itulah Dzurriyyah dari bapak yakni titik dari bapak, maka keadaannya itulah yang membawa sifat “Jamal”

2. Nurul Qadiimu , kediamannya itu Mani bapak pada mata bapak,

3. Joharul Qadim, kediamannya mani bapak ini pada perut bapak dinamakan “Masyiinuna”

.

 (Demikian pula Dzurriyyah dari ibu, bertingkat-tingkat seperti halnya Dzurriyyah pada bapak)

.

Mani bapak yang jatuhnya kedalam tanah suci itu namanya “Alif awal”. Ketika berjumpa Dzurriyyah itu jadilah ‘dua titik’ maka namanya Nuqthah, atau disebut dengan nama ‘Dua alif’.

.

  1. Alif awal = Dzurriyyah bapak, maka itulah yang menjadi anak.
  2. Alif sani = Dzurriyyah ibu, inilah rupanya.

.

Dan apabila Masrah keduanya menjadi satu, maka jadilah suatu kejadian, maka dinamakan ia Nuqthah.

.

Kemudian Masrah keduanya dalam Rahim ibu sampai pada umur 40 hari maka dinamakan Dia ‘Nutfah’ seterusnya manakala dialam Rahim ibu berumur 80 hari, dinamakan Dia ‘Alaqah’ Dan manakala didalam Rahim ibu berumur 90 hari, maka dinamakan Dia ‘Mudghah’ Dan manakala didalam Rahim ibu berumur 120 hari, dinamakan Dia ‘Hayyun’ Dan manakala didalam Rahim ibu berumur 9 bulan maka dinamakan Dia Janin.

.

Maka telah cukuplah sifat-sifat-nya itu, inilah hasil-nya “Insanul kamil” yang bernama Sifat Rahman yang dari Allah Joharul Qadiim dari mani bapak/ibu pada perut, dan yang bernama Sifat Arrahiimu yang dari Allah swt, itulah Hakekat Insanul Kamil

.

.

Iklan