A L I F

by Zulkarnain Bandjar

 

SAKSIK-LAH YANG SATU PADA YANG SATU

KUN FAYAKUN

Iklan