* Manusia dalam kandungan Bapak *

by Zulkarnain Bandjar

 

Manusia dalam kandungan bapak 40 hari

(3 hari di alam Gaibul Gaib dan 37 hari di alam Gaib)

Iklan