* Pemecahan Wajah seorang Mukmin *

by Zulkarnain Bandjar

Proses Pemecahan Wajah

PROSES PEMECAHAN WAJAH  (KHAWASUL QHAWAS)

 
Wajah dalam-an kita ada 9 bernama Sirr us sirr, Sirr, Ahdah,Wahdah, Wahdiah, Ahmad, Muhammad, Mustafa dan Mahmud.

 

Ada sembilan tashahud yang kita lakukan dalam sholat lima waktu dan waktu itulah wajah-wajah ini yang keluar…. ”Inniwajjahtu wajhiyalillazi……”.

 

Untuk sampai ke-tingkat-an ini harus melalui pengesahan dari Ahli Kasyaf.

Bagi mereka yang belum mencapai maqam Solahuddaim, dia tidak boleh keluarkan wajah Muhammad dan Ahmad sekaligus dalam keadaan apa sekalipun,

Sebab..

Jika berbuat demikian dia akan mati betul-betul.

Tapi..,

Yang boleh mencapai maqam Solahuddaim dia boleh keluarkan semua wajah …..

Untuk pergi ke 18.000 alam (falak) untuk ber-ibadah atau menjalankan tugas Allah………..-

 

Banyaknya Alam ini sebab  Allah “Rabbul Alamin” dan Tuan Nabi juga “Rahmatallil alamin”.

 

Kita tak boleh jadi Rahmatallil alamin (itu hak Rasulullah s.a.w),

Tapi..

Kita boleh tiru Nabi menjadi Rahmatal fil alamin………

Ilmu tentang wajah-wajah ni baru permulaan sebab ia berkaitan dengan Nafas, Anfas, Tanafas , Nufus

Dan juga lathaif2…. dengan Nafas Ar-Rahman dan akhirnya Wajah Ar-Rahman………….

(lihat pada gambar)

Memang… kalau kita sudah mula menapaki jalan Tasauf

Jalan Makrifat dan Hakekat,

Maka, akan banyak ujian, cobaan, godaan-godaan yang kita alami..

……..jika kita termakan godaan…  maka kita akhirnya jadi “Dukun” dsb.

Ini disebabkan karena kurang keikhlasan dan kesungguhan mencari Allah.

Inilah  penting-nya berguru dengan guru yang Mursyid – yang dapat memantau anak murid dari jarak jauh, yang kasyaf dan tahu apa yang anak murid mimpikan malam tadi dsb-nya.

Untuk dapat “duduk dalam kalimah” maka penting menguasai pemantapan zikir nafas dan penyucian diri.
Mereka yang telah mencapai tahap suci akan dapat berjumpa dengan para Anbiya’ dan para Malaikat… dan dapat belajar dengan mereka.

Setelah itu si salik ini akan dapat bapak dan ibu “Spiritual”…

Jika maqam meningkat… Allah swt akan mem-beri-kan nama Rahasia yang dengan nama ini penghuni langit mengenal-nya………

Jika Roh bisa menembus 7 petala langit, pasti mudah menembus 7 petala bumi………..

dan bisa mengetahui rahasia-rahasia makhluk yang duduk di semua lapisan.

Mudah-lah untuk menghantar balik makhluk-makhluk yang asalnya dari bawah lapisan bumi ….., tetapi biasanya gurunya akan sudah membuka rahasia huruf-huruf muqotaat, sebab ini merupakan kunci2 perbendaharaan …………

Banyak ujian yang guru-nya akan laksanakan kedepan atas perintah Allah ……..

Seterusnya…,

Singkat ceritera…bagi mereka yang sudah disahkan mengenal diri = mengenal Allah,

Maka..

“ iblis” dan “syaitan” tak dapat bermain-main dengan dia lagi .. .

Bagi yang dapat mengenal diri akan diberi anugerah kasyaf oleh Allah s.w.t (pandangan tembus).

Bukti sudah mengenal diri ialah dapat mengeluarkan wajah yang dalam (9 wajah semua).

Juga, ketika dia di-talqin-kan oleh guru Mursyid-nya ( di-kafan-kan) maka pintu langit akan terbuka dan dia akan nampak semua isi langit : Sidratul Muntaha, Arsy, Kursy ……..

Bukti sudah sampai-nya ia ke maqam penyucian yang dikehendaki,

Allah s.w.t akan me-masuk-kan Al-Qur’an ke-dalam dada-nya, ……..

Peristiwa semacam ini, biasa-nya pada malam Jumaat atau siang Jumaat…………
(Pastinya tuan guru akan mulai banyak “PR” tentang al-Qur’an ni……selepas men-capai maqam ini)

Yang meng-gembira-kan tentu-lah Dia dapat membaca Al-Qur’an yang asal (di Sidratul Muntaha) setelah melalui proses penyucian……………. Seterusnya ……….

……………………………………..

 

lanjut…

 

Iklan