LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADDARRASULULLAH

by Zulkarnain Bandjar

SYAHADAT TAUHID DAN SYAHADAT RASUL

LAILLAHAILLALLAH   MUHAMMAD RASUL ALLAH

PENJABARAN LAILLAHAILLALLAH MUHAMMAD RASUL ALLAH

SYAHADAH DALAM AL-IKLAS DAN AL-FATIHAH

LAILLAHAILLALLAH MUHAMMADDARRASULLAH

Iklan