ALLAH

by Zulkarnain Bandjar

ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH ALLAH..

ALLAH (ZAT, SIFAT, ASMA, APAAL)

ALLAH (ALIF, LAM AWAL, LAM AKHIR, HA)

ALLAH PADA DIRI MANUSIA

ALLAH (1)

ALLAH (2)

ALLAH (3)

ALLAH (4)

ALLAH (5)

ALLAH (6)

ALLAH (7)

ALLAH (8)

ALLAH (9)

Iklan