Al-Fatihah

by Zulkarnain Bandjar

Alhamdu = Anggota Tubuh kita

Lilallahi = Nyawa pada kita

Rabbil =  Roh pada kita

Alamin = Otak pada kita

Ar-Rahman = Bapak kita

Ar-Rahim = Ibu kita

Maliki Yaumidin = Jantung pada kita

Iyyakana’budu wa iyyaka nasta’iin = Tangan di dada

Ihdinaas shiraathal mustaqiim = Tulang belakang  kita

Shiraathalladzina an’amta alaihim = Hati pada kita

ghairil magh dhubi alaihim = Hati kura pada kita

waladh dhaallin = Empedu pada kita

Aamiiin = Rahasia diri kita

 

“MAKSUD AYAT-AYAT DALAM AL-FATIHAH”

BISMILLAHIRAH MANIRRAHIM = Ya Muhammad, Aku mengatakan RahasiaKu kepada Engkau.

ALHAMDULILLAH = Ya Muhammad, Aku memuji DiriKu

RABBIL’ALAMIN = Ya Muhammad, pekerjaan Dzahir batin itu Aku jua…

ARRAHMAANIR RAHIM = Ya Muhammad, yang membaca itu Aku jua memuji diriKu.

MALIKIYAU MIDDIN = Ya Muhammad, Engkau adalah ganti kerajaanKu

IYYA KA’NA BUDU = Ya Muhammad, tiada lain Aku kepada Engkau.

WAIYYA KANAS TA’IN = Ya Muhammad, tiada lain engkau dari padaKu.

IHDINAS SIRARTAL MUSTAQIM = Ya Muhammad, tiada yang tahu melainkan Engkau juga yang mengetahui.

SIRATAL LAZI NA AN’AM TA’ALAIHIM = Ya Muhammad, sesungguhnya sekalian yang ada ini karenaKu dan KekasihKu.

GHAIRIL MAGDU BI’ALAIHIM = Ya Muhammad, tiada lupa Aku maka umatku sekalian Aku katakana RahasiaKu.

WALAD DOOOLLLIN = Ya Muhammad, jikalau tiada kasih Aku, maka tiada Engkau dan tiada pula RahasiaKu.

AAMIIIIN = Ya Muhammad, kamu adalah RahasiaKu.

.

.

“MA’NA RAHASIA “NUR” DARI AL-FATIHAH”

 BISMILLAHIRAH MANIRRAHIM = Nur Muhammad

ALHAMDULILLAH HIRABBIL’ALAMIN = Kepada Nabi Adam

ARRAHMAANIR RAHIM = Kepada Nabi Daud

MALIKIYAU MIDDIN = Kepada Nabi Sulaiman

IYYA KA’NA BUDU WAIYYA KANAS TA’IN = Kepada Nabi Ibrahim

IHDINAS SIRARTAL MUSTAQIM = Kepada Nabi Yakub

SIRATAL LAZI NA = Kepada Nabi Yusuf

AN’AM TA’ALAIHIM = Kepada Nabi Musa

GHAIRIL MAGDU BI’ALAIHIM = Kepada Nabi Isa

WALAD DOOOLLLIN = Kepada Nabi Muhammad SAW.

 AAMIIIN = Dia yang buka Dia juga yang tutup semua terhimpun dalam Nur Muhammad jua…

Iklan