” MAQOM SARABA AMPAT “

by Zulkarnain Bandjar

B E R H I M P U N

.

Berhimpun Syareat, Tarekat, Hakekat dan Makrifat dinamakan Diri yang empat

Berhimpun Iman, Islam, Tauhid, Makrifat dinamakan Nurani

Berhimpun Ujud, Ilmu, Nur , Syuhud dinamakan Syawa’an

Berhimpun Hayat, Kudrat, Iradat, Ilmu dinamakan Sirr

Berhimpun Nafas, Anfas, Tanafas, Nufus dinamakan Insan

Berhimpun Tanah, Air, Api, Angin dinamakan Jisim

Berhimpun Badan, Hati, Nyawa, Rasa dinamakan Rohani

Berhimpun Wadi, Maddi, Mani, Manikam dinamakan Basyariah

Berhimpun Kulit, Daging, Tulang dan Urat dinamakan Jasad

Berhimpun Loh, Kalam, Nur , Akal dinamakan Manusia

Berhimpun Warna, Rupa, Rasa, Penciuman dinamakan Jasad

Berhimpun Roh, Nur, Kalam, Akal dinamakan Ruh Idhafi

Berhimpun Dzat, Sifat, Asma, Afaal dinamakan Allah

Berhimpun Jamal, Jalal, Kamal, Kahar dinamakan Ya Dzal Jalalli wal Ikram.

SIRI SATU

.

Dinamakan = SYAREAT = Menyembah Allah Ta’ala dengan perbuatan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulnya (Al-quran dan Sunnah)

Dinamakan TAREKAT = Menyembah Allah Ta’ala saja dengan ilmu dan amal yang diketahuinya.

Dinamakan HAKEKAT = Memanandang Allah Ta’ala dengan cahaya yang dipancarkan oleh Allah Ta’ala di Hati Sanubari yang dinamakan Sirullah

Dinamakan MAKRIFAT  =  Meliputi seluruh tubuh yaitu Hakekat Allah : Kun, Hu, Dzat.

.

SIRI DUA

.

Adapun SYAREAT =  Menjadi tauladan dan tubuh bagi kita

Adapun TAREKAT = Menjalankan kerja Syareat

Adapun HAKEKAT = Menjadi kunci kita menghadap Allah

Adapun MAKRIFAT = Melihat sesuatu tanpa hijab dinamakan juga Amar Nizam.

.

SIRI TIGA

.

SYAREAT = Air di dalam tubuh kita, sebab itu kita bisa berkata-kata

TAREKAT = Angin di dalam diri kita, sebab itu kita bisa bernafas

HAKEKAT = Tanah di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh tetap

MAKRIFAT = Api di dalam tubuh kita, sebab itulah kita boleh mengetahui lebih.

.

SIRI EMPAT

.

Ilmu SYAREAT = Dinamakan Sirullah, ibadahnya adalah Nurul Hadi

Ilmu TAREKAT = Dinamakan Ayan Sabitah, ibadahnya adalah Sirul Asral

Ilmu HAKEKAT = Dinamakan Sirr Hayan, ibadahnya adalah Sirrul Iman

Ilmu MAKRIFAT = dinamakan Gaibul Guyub, ibadahnya adalah Sirrul Islam

.

SIRI LIMA

.

SYAREAT = Syuhud

TAREKAT = Nur

HAKEKAT = Ilmu

MAKRIFAT = Ujud

.

SIRI ENAM

.

Ilmu SYAREAT = Daripada Usuluddin

Ilmu TAREKAT = Daripada Tasawuf

Ilmu HAKEKAT = Daripada Tauhid

Ilmu MAKRIFAT = Daripada Usul Muftahul Guyub

.

SIRI TUJUH 

.

SYAREAT = Daging, Darah, Tulang, Urat, yang dinamakan Manusia

TAREKAT = Tanah, Air, Api, Angin yang dinamakam Insan

HAKEKAT = Ujud, Ilmu, Nur, Syuhud yang dinamakan Syaiun (Muhammad)

MAKRIFAT = Dzat, Sifat, Afaal, Asma yang dinamakan Allah

.

SIRI DELAPAN

.

Ibadah orang SYAREAT = Mengerjakan segala Rukun Islam yang lima

Ibadah orang TAREKAT = Mengerjakan SYAREAT + Taubat, Syukur, Tawakkal, Tahmid, Tawadha’, Harap, Ridha, Sabar, Ikhlas

Ibadah orang HAKEKAT = SYAREAT + TAREKAT + megesakan Afaal Allah, mengesakan Asma Allah, Mengesakan Sifat Allah dan Mengesakana Dzat Allah.

Ibadah orang MAKRIFAT = SYAREAT + TAREKAT + HAKEKAT + Mujahadah, Muraqabah, Muqaballah, Musyahadah, Tawajuh dan Tafakur

.

SIRI SEMBILAN

.

Ikhlas orang-orang SYAREAT itu dinamakan ikhlas Mubtadaq

Ikhlas orang-orang TAREKAT itu dinamakan ikhlas Mutawwasit

Ikhlas orang-orang HAKEKAT itu dinamakan ikhlas Muntaha

Ikhlas orang-orang MAKRIFAT juga dinamakan ikhlas Muntaha

.

SIRI SEPULUH

.

Jalan SYAREAT = Jalan orang-orang Awam

Jalan TAREKAT = Jalan orang-orang Khas

Jalan HAKEKAT = Jalan orang-orang Khas ul khas

Jalan MAKRIFAT =Jalan orang-orang Khawas

.

SIRI SEBELAS

.

SYAREAT = Afaal Allah

TAREKAT = Asma Allah

HAKEKAT = Sifat Allah

MAKRIFAT = Dzat Allah

.

SIRI DUABELAS

.

SYAREAT = Ilmu Yakin

TAREKAT = Ainul Yakin

HAKEKAT = Haqqul Yakin

MAKRIFAT = Akmal Yakin

.

SIRI TIGA BELAS

.

SYAREAT = Dzahir

TAREKAT = Batin

HAKEKAT = Akhir

MAKRIFAT = Awal

.

SIRI EMPAT BELAS

.

SYAREAT = Muhammad Dzahir

TAREKAT = Muhammad Batin

HAKEKAT  = Muhammad Akhir

MAKRIFAT = Muhammad Awal

.

SIRI LIMA BELAS

.

Cara zikir SYAREAT = Dengan Lidah

Cara zikir TAREKAT = Dengan Hati

Cara zikir HAKEKAT = Dengan Nyawa

Cara zikir MAKRIFAT = Dengan Rahasia

.

SIRI ENAM BELAS

.

Pekerjaan SYAREAT = Dikatakan oleh Lidah dan dikerjakan oleh Hati

Pekerjaa TAREKAT =  Hati yang mengerjakan baik atau jahat

Pekerjaan HAKEKAT = Nyawa yang mengerjakn baik atau jahat

Pekerjaan MAKRIFAT = Rahasia yang mengerjakan baik atau jahat

.

SIRI TUJUH BELAS

.

Rumah SYAREAT = Lidah

Rumah TAREKAT = Hati

Rumah HAKEKAT = Budi

Rumah MAKRIFAT = Roh

.

SIRI DELAPAN BELAS

.

Adab orang SYAREAT = Orang-orang yang berdiri dengan tanda-tanda kenyataan

Adab orang TAREKAT = Orang-orang yang berzikir tanpa tanda , hanya karunia Allah

Adab orang HAKEKAT = Orang-orang yang haknya dan hak Allah

Adab orang MAKRIFAT = Orang-orang yang mengetahui perkataan dan maqam

.

SIRI SEMBILAN BELAS

.

Sembahyang orang SYAREAT = Tubuhnya yang menyembah Allah

Sembahyang orang TAREKAT = Hatinya yang menyembah Allah

Sembahyang orang HAKEKAT = Nyawanya yang menyembah Allah

Sembahyang orang MAKRIFAT = Wahadatul wujud yang menerima sembahnya, inilah sembahyang para Nabi-nabi, Wali-wali Allah, Ahli-ahli sufi dan orang Kamil dan Mukamil

.

SIRI DUA PULUH

.

Pintu SYAREAT = Mata

Pintu TAREKAT = Dua lubang hidungnya

Pintu HAKEKAT =  Dua biji mata

Pintu MAKRIFAT = Di antara mata putih dan mata hitam

.

SIRI DUA PULUH SATU

.

Martabat SYAREAT = Alam Roh

Martabat TAREKAT = Alam Malakut

Martabat HAKEKAT = Alam Jabarut

Martabat MAKRIFAT = Alam Lahut

.

SIRI DUA PULUH DUA

.

Tujuan SYAREAT = Agar Hatinya ada Nur

Tujuan TAREKAT = Agar Dirinya dan Nyawanya jadi mulia

Tujuan HAKEKAT = Agar dapat memisahkan antara Hak dan Batil

Tujuan MAKRIFAT = Agar dapat derajat Saddikin

.

SIRI DUA PULUH TIGA

.

SYAREAT = Ibarat buih

TAREKAT = Ibarat ombak

HAKEKAT = Ibarat laut

MAKRIFAT = Ibarat air

Iklan