“Asal dari Noktah”

by Zulkarnain Bandjar

ASAL MANUSIA YANG SEMPURNA

DARIPADA NOKTAHNYA

1.  ﺍ  = Hidung = Nyawa = Ana.

2. ﺏ = Mata kanan = Bashar = Kemuliaan.

3. ﺖ = Mata kiri = Tajalli = Terdiri.

4. ﺙ = Bahu Kanan Kiri  = Tsabit = Tetap.

5. ﺝ = Lambung Kanan  = Jabbaru = Kuat

6. ﺡ = Lambung Kiri = Hamidun = Puja.

7. ﺥ = Sulbi = Kholikhun = Menjadikan.

8. ﺪ = Kaki Kanan = Da’imun = Senantiasa.

9. ﺫ = Kaki Kiri = Zirratun = Biji.

10. ﺭ = Paru paru Kanan = Rahmanurrahim = Kasih sayang.

11. ﺯ = Paru paru Kiri = Zalzilus = Gempar.

12. ﺲ = Susu Kanan = Salamun = Selamat.

13. ﺶ = Susu Kiri = Syakirun = Terima kasih.

14. ﺹ = Kelingking Kanan = Shomadun = Melengkapi.

15. ﺽ = Kelingking Kiri = Dholalun = Sesat.

16. ﻁ = Jantung Kanan = Tharikun = Jalan.

17. ﻅ = Jantung Kiri, = Zhillun = Bayang-bayang.

18. ﻉ = Telinga Kanan = Ammun = Buta.

19. ﻍ = Telinga Kiri  = Gairun = Bukan

20. ﻑ = Dada Kanan = Pratun = Terbuka.

21. ﻕ = Dada Kiri = Quddusun = Suci.

22. ﻚ =  Sekalian = Aurat Kabirun = Kebesaran.

23. ﻞ = Aurat Latifun = Lemah-lembut.

24. ﻡ = Empedu = Muhamamad = Memuji.

25. ﻥ = Otak = Nur = Cahaya.

26. ﻮ = Pergelangan = Wujudun = Ada.

27. ﻫ = Daging = Huda = Petunjuk.

28. ﺀ = Kulit = Araitu = Aku Lihat.

29. ﻱ = Hati = Yaumun = Hari

30. ﻻ = Seluruh Jasadun = LAILAHA ILLA HUWA.

 

Iklan