“SINGGASANA”

by Zulkarnain Bandjar

ISTANA ALLAH = KEPALA

 

Di luarnya Nampak, Mata, Hidung, Telinga dan Mulut

Di dalamnya terdapat Otak.

Didalam Otak ada Ma’al Hayat atau Air Hidup.

Didalam Ma’al Hayat ada Akal

Didalam Akal ada Budi

Didalam Budi ada Roh

Didalam Roh ada Mani

Didalam Mani ada Rasa

Didalam Rasa ada Nikmat

Didalam Nikmat ada Nurullah

Nurullah ada didalam Nur Muhammad.

Iklan