“Hakekat Diri”

by Zulkarnain Bandjar

M A N U S I A

(ﻡ) = Syariat = Tanah = Tubuh = Jasmani = Diri Terdiri = Nafas = Kaki

(ﺡ) = Tarekat = Angin = Nafas = Hati = Diri Terperi = Tanafas = Tangan

(ﻡ) = Hakekat = Api = Darah = Nyawa = Diri Sebenar diri = Amfas = Badan

(ﺪ) = Makrifat = Air = Rasa = Rahasia = Diri Tajjali =  Nufus = Kepala

Yang  sebenarnya  Diri itu Nyawa, yang  sebenarnya Nyawa itu Muhammad,

yang  sebenarnya Muhammad itu Allah, yang sebenarnya bernama Allah itu Sifat-sifat Allah,

maka Sifat-sifat Allah itu berasal dari Dzatullah Ta’ala.

(Maksudnya : Manusia = Muhammad = Allah = Dzat)

Waspadai hal  ini :

Bila mana kita mengatakan ALLAH itu adalah MUHAMMAD..?

Bila mana Muhammad mengatakan ALLAH itu adalah TUHAN…?

Keterangan / Ayat :

 

“AWWALU TAJLI DZATTULLAH TA’ALA BI SIFATIHI

Mula-mula timbul DZat Allah Ta’ala kepada Sifatnya.”

 

“AWWALU TAJLI SIFATULLAH TA’ALA BI ASMA IHI”

“Mula-mula timbul Sifat Allah Ta’ala kepada namanya. “

 

“AWWALU TAJLI ASMADULLAHI TA’ALA BI AF‘ALIHI”

“Mula-mula timbul nama Allah ta’ala kepada perbuatannya.”

 

“AWWALU TAJLI AF ALULLAHI TA’ALA BI INSAN”

KAMILUM BI ASMAI.”

“Mula-mula timbul perbuatan Allah Ta’ala kepada Insan yang

Kamil yakni Muhammad RasulNya.”

 

 

“QOLAN NABIYI  SAW AWWALUMAA KHALAKALLAHU TA’ALA NURI”

“Berkata Nabi SAW yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala

Cahayaku baru Cahaya sekalian Alam.”

 

“QOLAN NABIYI  SAW AWWALU MAA KHALAKALLAHU TA’ALA RUHI”

“Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Rohku, baru roh sekalian alam.”

 

“QOLAN NABIYI  SAW AWWALU MAA KHALAKALAHU TA’ALA QOBLI”

“Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Hatiku, bahru hati sekalian alam.”

 

“QOLAN NABIYI  SAW AWWALU MAA KHALAKALLAHU TA’ALA AKLI”

“Yang mula-mula dijadikan Allah Ta’ala Akalku, baharu akal sekalian alam”

 

“QOLAN NABIYI  SAW ANA MINNURILAHI WA ANA MINNURIL ALAM”

“Aku cahaya Allah dan Aku juga menerangi Alam”

Iklan