Rahman dan Rahim

by Zulkarnain Bandjar

PERJALANAN DI DALAM KASIH SAYANG ORANG TUA

Dalam Alam Rahman Bapak 40 hari :

 

Di Otak = 7 hari

Di Tulang Belakang = 7 hari

Di Sulbi Wattaraib = 7 hari

Di Tulang Dada = 7 hari

Di Jantung = 7 hari

Di Pusat = 7 hari

Di Kalam = 7 hari

Jumlah = : 39 hari + 1 Mi’raj Makrifatullah  = 40 hari

 

Dalam Alam Rahim Ibu 9 Bulan  9 hari 9 jam 9 menit 9 detik :

 

1 hari = Hu

3 hari = Allah

7 hari= Innallah

4 bulan + 4 hari = Allahu Akbar

7 bulan + 7 hari = Subhanallah

8 bulan + 8 hari = Alhamdulillah

9 bulan + 9 hari = Inna anna amannah ( Sesungguhnya aku pembawa amanah Allah).

9 jam + 9 menit = Mi’raj Awal

Iklan