Ilmu Hakekat Usul Diri

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Kategori: RAHASIA

Dzikir Makrifatullah (Ah)

Awas!! Jalan masih licin.

DZIKIR MAKRIFATULLAH

DZAT – SIFAT

ALLAH – MUHAMMAD

 NYATA – PENYATA

PEMBERI – PENERIMA

KAMIL – MULKAMIL

BATIN – DZAHIR

ALIF – HA

ZAKAR – FARAJ

Dari artikel-artikel yang telah terbit, banyak sekali yang membuka atau mencari uraian yang ber-kaitan dengan Dzikir.

Dzikir yang telah di-uraikan terdiri dari :

Dzikir Af’al, Dzikir Asma, Dzikir Sifat, Dzikir Dzat..

(lihat kembali uraian tentang zikir1, zikir2, zikir3, zikir…)

Dzikir yang tertinggi adalah zikir Makrifatullah yaitu Dzikir khusus bagi mereka yang telah berumah tangga, tugas kita untuk mengajar-kan Dzikir ini kepada pasangan kita, semua ini ter-cakup dalam Ilmu NISAI,

… buktikan semua-nya agar bertambah Iman di dada …

Inilah Dzikir yang paling puncak yang disebut Dzikir Makrifatullah.

Dzikir ini diambil daripada huruf pertama dan terakhir daripada lafaz Al-Jalalah (ALLAH) yaitu huruf ALIF dan huruf HA, jika Alif+Ha akan menjadi “AH”.

“Alif” itu sifat-nya Maskulin (kelaki-lakian)

“Ha” itu sifat-nya Feminim (ke-perempuan-an)


Dzikir “ah, ah, ah” adalah zikir makrifatullah, karena diambil daripada lafaz Allah yang tajalli daripada Ahadiyyah, Wahdah, Wahidiyyah, alam Roh, alam Misal, alam Ijsam dan alam Insan. Alam Misal adalah benih lelaki dan alam Ijsam adalah benih perempuan dan kedua-duanya datang daripada Allah.

ALIF adalah simbol alat kelamin lelaki dan perempuan adalah HA,

Sebutan “AH” (ALIF + HA) dua kali adalah dua raka’at Subuh.

………………………………

(lihat ini di http://hukumalam.co.cc tentang uraian sholat)

Firman Allah dalam Al-Qur’an :

 WALATAKRABUL ZINA

“Jangan-lah engkau ber-main-main di-tempat ini”

Dari sini engkau di-bangkitkan dengan izin Allah, bagaimana cara kita membangkit-kan yang benar? Jangan sampai salah kita mem-bangkit-kan maka yang hadir adalah se-orang “pembunuh” atau “perampok” yang masuk dalam jalur keluarga kita.

Oleh karena itu

Per-kawin-an dalam rumah tangga adalah unsur yang penting dalam pengajian Ilmu Hakekat dan Makrifatullah, hal ini berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan dunia dengan membangkitkan kembali manusia-manusia yang “berkwalitas” tentunya dengan izin Allah, juga berkaitan dengan tugas manusia untuk menyampaikan amanah (Rahasia Allah) kepada yang ber-hak menerimanya.

Kaitan dengan hal ini, kita bisa melihat arti daripada BISMILLAH :

  1. ALIF gaib rahasia Allah
  2. Titik BA adalah mani
  3. Pangkal huruf SIN adalah kepala zakar
  4. Batang huruf SIN adalah batang zakar.
  5. Lingkaran luar huruf HA adalah bibir faraj.
  6. Lingkaran dalam huruf HA adalah lubang faraj

…………………………….

(lebih jelas-nya lihat kembali uaraian tentang BISMILLAH)

Sebagai penutup pada kesempatan ini, saya ingin mengutip satu sair indah :

Asal-ku ini bukan-lah di-bumi

Tempat-ku tinggi bertabur cahaya

Kalau bukan lantaran birahi

Tidak-lah ku turun menjadi sahaja

Sekarang kita sudah menjadi sahaja (manusia), tugas kita untuk kembali menjadi “cahaya” (Allah).

Salam Zulkarnain Bandjar

 

Iklan

DIA

Aku ber-kelana di tanah orang-orang kresten dari ujung ke ujung, ditiang salib aku mencari tapi DIA tidak ada dipalang salib, aku mendatangi biara tempat penyembahan orang-orang cina dan mendatangi pagoda kuno, juga tak kutemukan DIA. Aku telah juga datangi kuil orang-orang hindu dan candi-candi orang-orang budha juga ditengah nyayian kaum majusi ketika memuja api DIA pun tak ada.

Aku mendaki gunung  aku lihat DIA juga tak bersemayam didalam dan diujung bukit-bukitnya.

Aku berlari cepat mengitari kabah mencari DIA tapi di kabah itu pun tak kutemukan DIA.

.. ketika akau memandang pada kedalaman HATIKU.. yaa.. aku melihatnya… DIA disana … dan bukan ditempat yang lain…

…B A I T U L L A H